Privacybeleid

In onze privacyverklaring vind je alles terug over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Rijschool Herman Beek, Nieuwstad 13 in Burgum. Rijschool Herman Beek is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01059170. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via ons telefoonnummer 06-53487924 of via ons e-mailadres info@hermanbeek.nl.

Doel gegevensverzameling
Via onze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die wij beschrijven in onze privacyverklaring. De doeleinden waar we persoonsgegevens voor verzamelen, lichten wij hieronder toe: 

Contactformulier: Jouw persoonsgegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Rijschool Herman Beek via het contactformulier. In ons contactformulier wordt echter alleen gevraagd naar de nodige gegevens om je vraag te kunnen beantwoorden of je een dienst aan te kunnen bieden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Duur gegevensverzameling
Hoelang we jouw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wel bewaren we jouw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

Contactformulier: Op het moment dat je contact opneemt met Rijschool Herman Beek via het contactformulier worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot het aanmelden voor rijlessen of tot een verzoek voor verder contact worden jouw persoonsgegevens bewaard tot ze niet langer nodig zijn.

Ontvangers gegevensverzameling
De informatie die binnenkomt via het contactformulier wordt intern bij Rijschool Herman Beek gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Herman Beek hebben inzage in deze persoonsgegevens. 

Beveiliging van de gegevensverzameling
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van het contactformulier worden jouw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. Je kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in jouw internetbrowser. Dit beschermt jouw persoonlijke privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. Je kunt erop rekenen dat wij jouw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Gevolgen van het verstrekken van gegevensverzameling
Wanneer wij persoonsgegevens verstrekken, zorgen wij er natuurlijk voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Echter is het mogelijk dat wij gehouden zijn bepaalde gegevens te verstrekken bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd onderzoek dan zullen wij, uitsluitend in deze gevallen, de persoonsgegevens verstrekken.

Recht op inzage, rectificatie, indienen van klacht of wissen van de persoonsgegevens
Ten allen tijden heb jij het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hermanbeek.nl. Binnen vier weken zullen wij op jouw verzoek reageren. Rijschool Herman Beek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of een veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je sterk aan om de privacyverklaring van die websites te lezen alvorens van onze website gebruik te maken.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig onze privacyverklaring en het kan daarom voorkomen dat de verklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Echter raden wij daarom wel aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent. Als je nog vragen hebt over onze privacyverklaring, kun je Rijschool Herman Beek als volgt bereiken:

Rijschool Herman Beek
Nieuwstad 13
Tel: 06-53487924
E-mail: info@hermanbeek.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 december 2019.